Business

Ako sa vás týka ochrana osobných údajov?

Ochranná osobných údajov

Medzi základne ľudské práva patrí ochranných osobných údajov. Čo je vlastne ochranná osobných údajov a, kde sa s ňou môžeme stretnúť? Ochranná osobných údajov sú osobne údaje každého jedného z nás. Slúžia na identifikáciu každej jednej fyzickej osoby. Osobne údaje môžu byt napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, vek. Ďalšie údaje sú IP adresa, IČO, fotografia. Medzi kontaktné údaje patria e-mail alebo telefónne číslo.

GDPR

Nato, aby boli použité musíme napr udeliť súhlas. Bez nášho súhlasu nie je možné osobne údaje nikde použiť. Osobne údaje sa netýkajú právnickej osoby, keďže právnická osoba je nejaký podnik alebo organizácia nie osoba, ale jej zamestnanci už sú fyzická osoba sú takže ich sa to už týka. Ochrana bráni tomu, aby nedošlo k zneužitiu vašich osobným údajom. Teda, aby sa k údajom nedostala žiadna neželaná osoba, ktorá by mohla vaše údaje zneužiť. Ak sú vaše osobne údaje spracované máte právo na plný prístup k vaším údajom. Ak ste dali niekomu napríklad spoločnosti https://ok.aukro.cz/ alebo organizácii súhlas na spracovanie vašich osobným údajom máte plne právo kedykoľvek tento súhlas zrušiť. Vaše osobne údaje spracúva prevádzkovateľ. Táto osoba určuje a rozhoduje o tom, ako sa vaše údaje spracúvajú.

GDPR

Pred každým spracúvaním vašich osobných údajov musíte udeliť každej spoločnosti vás súhlas. Súhlas môžete udeliť označením políčka súhlasím. Spoločnosť môže tieto údaje použiť len na to na čo bol vás súhlasím udelení. Súhlas na spracovanie osobných údajov sa môže týkať aj maloletého dieťaťa no najprv sa musí získať súhlas od jeho zákonného zástupcu.

Čo je GDPR?
Je to všeobecne nariadenie na ochranu osobných údajov Fotkyzababku.sk. Tvoria ho iste pravidla, ktoré sú uznávané v celej európskej únii. GDPR sa týka firiem, inštitúcii, klientov, zákazníkov, spoločnosti a rôznych organizácii.