Business

Akosť výrobkov

Veľkoobjemové plastové kontajnery sú v súčasnosti s obľubou využívané na prepravovanie, skladovanie a bezpečnú manipuláciu s tekutými látkami. Napriek tomu, že dokážu v sebe držať veľmi veľké množstvo kvapalín, sú ľahko prenosné a vďaka svojmu tvaru sa dajú jednoducho skladovať. Pre tieto veľkoobjemové plastové kontajnery existuje konkrétne pomenovanie, podľa ktorého presne viete, o aké výrobky sa bude jednať, a tým pomenovaním je IBC kontajnery. Skratka IBC predstavuje anglický pojem Intermediate bulk container, čo je možné preložiť ako kontajner stredne veľkej alebo veľkej veľkosti.

kontajner

Takéto kontajnery našli svoje využitie vo veľmi veľa odvetviach,0000 zameraniach a sférach, a to nielen vo výrobných a priemyselných sférach, ale taktiež ich môžete veľmi často vidieť pri rodinných domoch, chatkách, na záhradách, pri garážach a podobne. Z toho dôvodu, že nakoľko sú tieto kontajnery využívané na zachytávanie, skladovanie kvapalín, množstvo ľudí ich začalo využívať na zachytávanie dažďovej vody, ktorú bude možné použiť neskôr. Takto zachytená dažďová voda sa môže v týchto kontajneroch dlho skladovať, pričom kontajnery, ktoré vyrába táto celosvetovo známa spoločnosť, sú špeciálne vyrobené, tak aby dokázali odolávať aj extrémnym podmienkam, ktoré panujú v exteriérovom prostredí.

kontajner

Týmito podmienkami sú najrôznejšie výkyvy počasia – striedanie slnka, dažďa, vetra, snehu, mrazu, zmeny vlhkosti, prípadne krúpy, ktoré dávajú materiálu poriadne zabrať. Práve v takýchto situáciách sa naplno prejaví kvalita a prvotriedna akosť použitého materiálu, z ktorého si tieto kontajnery vyrobené, pretože kontajnery sú pripravené na to, aby boli čo najviac odolné voči poškrabaniu, oderu, nárazu a akémukoľvek znehodnoteniu či poškodeniu. Rovnako tak sú veľkoobjemové plastové kontajnery odolné voči vysokým teplotám…