Nezařazené

Číslo

Číslo 112 je nám hádam všetkým dobre známe a dúfam, že toto telefónne číslo nikto z vás nebude musieť v najbližej dobe vytáčať. Oznamuje naň totiž len nepríjemné veci, v ktorých žiadame pomoc pri ohrození zdravia, života, stráty majetku, či hlásime určité ohrozenie spoločnosti alebo jednotlivca. Takže nič príjemné, no ale v takýchto situáciách sme odkázaní predovšetkým na tieto služby. Linka je bezplatná, netreba váhať. An i v prípade, ak sa nepríjemná udalosť netýka zrovna nás, ale sme svedkami nebezpečnej situácie druhých.
hasiči 112
Mali by sme si opísať najskôr tie hlavné služby, ktoré nám budú pri žiadaní o pomoc k dispozícii, avšak poznáme i určité podkategórie, každopádne ktorú službu k vám pošlú, to záleží od situácie, v ktorej sa nachádzate. No môžete si byť istí, že pokiaľ sa jedná o ohrozenia života, zdravia, majetku, okamžite k vám bude dotyčná služba vyslaná na pomoc.
•         Tie základné služby sú hasičský a záchranný zbor, policajný zbor, záchranná zdravotná služba.
•         V určitých iných nepriaznivých situáciách k nám bude vyslaná banská záchranná služba, horská záchrana, či kontrola z chemických laborátorií civilnej ochrany.
Táto tiesňová linka čísla 112 funguje na základe koordinačných stredísk po celej republike. Ak teda potrebujete napríklad políciu, príde hlásenie k stredisku polície, ktoré je k vášmu mestu či obci najbližšie. A na tento spôsob to funguje i ostatnými spomenutými službami, akými sú hasičská, zdravotná a podobne.
No to samozrejme záleží aj od toho, aký vážny je váš prípad. Poznáme aj rôzne podkategórie služieb, ako napríklad obecnú políciu, obecné hasičské zbory, pokiaľ sa jedná o povedzme ľahší prípad, kde je však potrebné okamžite zasiahnuť. Na pomoc tak príde oddelenie z najbližšej stanice vo vašom kraji. V niektorých prípadoch prichádza na pomoc i hnutie Slovenský červený kríž.
ambulancie vozidlo
Možno si ešte pamätáme na to základné rozdelenie čísel pred rokom 2003. 150, 155, 158. Dnes však stačí zavolať jedno číslo 112 a nahlásiť, v akej situácii sa nachádzate, potom adresu a meno. Operátori podľa nahlásenej situácie usúdia, akú službu k vám poslať.