Business

Uľahčite si štart do podnikania

Každý ašpirujúci podnikateľ zohľadňuje v začiatkoch, alebo pri plánovaní svojej firmy niekoľko dôležitých aspektov. Medzi tie jednoduchšie patria napríklad pri zakladaní s.r.o. obchodné meno, či sídlo, alebo samotný predmet podnikania. Obchodné meno je však veľmi dôležité, pretože si tu nemôže podnikateľ dovoliť žiadny omyl. Pod menom, ktoré si zvolí, bude jeho firma figurovať v obchodnom registri, a preto toto meno nesmie byť rovnaké, ani zameniteľné za už existujúce meno inej firmy v obchodnom registri. Čo sa týka sídla, taktiež to nie je obzvlášť zložitý krok na ceste k úspešnému založeniu spoločnosti, no nie je o nič menej dôležitý. Sídlom môže byť adresa samotného podnikateľa, alebo jedného so spoločníkov, ak nejakí sú. Pokiaľ nehnuteľnosť, ktorú chce podnikateľ uviesť za sídlo svojej firmy nie je jeho vlastníctvom, nie je to problém, pokiaľ má povolenie od majiteľa danej nehnuteľnosti. V dnešnej dobe technologického pokroku už existuje aj možnosť virtuálneho sídla. To znamená, že ak povaha podnikania nevyžaduje prácu v kancelárii, alebo ak chce podnikateľ ušetriť na nájme za fyzické sídlo firmy, virtuálne sídlo je skvelým spôsobom.

žena v kancelárii

Na internete môžeme vidieť aj predaj s.r.o. s históriou, čo znamená, že nemusíte celým týmto procesom prechádzať od začiatku, pretože si kúpite už existujúcu spoločnosť. Takáto spoločnosť však nie je to isté, ako ready-made spoločnosti, ktoré taktiež môžeme vidieť v ponuke. Rozdiel je ten, že zatiaľ čo jediným dôvodom vytvorenia ready-made spoločností je ich predaj, s.r.o. s históriou je spoločnosť, ktorá už vykonávala podnikateľskú činnosť. Ready-made spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, a teda sa nemusíte báť skrytých hrozieb alebo poplatkov.

kancelária

Rovnako je výhodou, že si kúpou takejto spoločnosti ušetríte čas, ktorý by ste pri zakladaní s.r.o. strávili vybavovačkami na úradoch. Ready-made spoločnosti sú už totiž zapísané v obchodnom registri, majú vydané povolenie na podnikateľskú činnosť a taktiež majú svoje IČO a DIČ. Okrem toho majú tiež v plnej výške splatené imanie, a sú teda pripravené na okamžitý začiatok vášho podnikania. Aj napriek tomu, že s.r.o. s históriou už majú nejakú podnikateľskú aktivitu za sebou, nemusíte sa báť žiadnych skrytých hrozieb, pretože pri predaji musia mať tieto spoločnosti vysporiadané všetky záväzky a pohľadávky a rovnako musia byť v poriadku po právnej aj účtovnej stránke.